Phòng HCTH
024.39423964
Phòng HCTH
neadcenter@nead.vn
  • ds
  • nead
Giới thiệu về NEAD

Giới thiệu về NEAD

Cơ sở tiền thân của Công ty ứng dụng và Phát triển Công nghệ là Công ty ứng dụng và Phát triển Năng lượng Hạt nhân, được thành lập vào ngày 20 tháng 2 năm 1993. Công ty ứng dụng và Phát triển Công nghệ được viết tắt là NEAD là thường dùng như một biểu trưng trong các văn bản giao dịch, hồ sơ của NEAD.

Tin tức

Cuộc họp đánh giá lần thứ 6 của Công ước chung về An toàn nhiên liệu đã qua sử dụng và An toàn quản lý chất thải phóng xạ

14:02 24/05/2018: Các đại biểu từ 78 thành viên của Công ước chung về An toàn quản lý nhiên liệu và An toàn quản lý chất thải phóng xạ (Công ước chung) đến tham dự cuộc họp đánh giá lần thứ 6 ...

Kiểm tra đánh giá an toàn bức xạ định kỳ cho công ty Samsung SDV

Kiểm tra An toàn bức xạ định kỳ cho công ty Samsung SDV

Để đản bảo môi trường làm việc an toàn cho công nhân cũng như thực hiện đúng các quy định của pháp luật về an toàn lao ...

Văn bản

Đối tác

partner 1
partner 2
partner 3