Phòng HCTH
024.39423964
Phòng HCTH
neadcenter@nead.vn

Năng lực công ty

* Mô tả:

Theo quy định của thông tư 19/2012/TT-BKHCN, các đơn vị sử dụng thiết bị bức xạ: máy phát tia X, máy gia tốc, các đơn vị sử dụng nguồn phóng xạ phải tiến hành kiểm xạ định kì hàng năm và lập báo cáo kiểm xạ.
Theo thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 về cấp phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ an toàn bức xạ.
Nhóm dịch vụ đã thực hiện: Kiểm xạ, kiểm định, đo kiểm xạ định kỳ máy soi bo mạch, máy soi an ninh, máy gia tốc. Mở lớp đào tạo và cấp chứng chỉ an toàn bức xạ trong công nghiệp và y tế.

* Chi tiết sản phẩm & dịch vụ :

  Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân và bức xạ là hoạt động chuyên môn truyền thống của NEAD với các lĩnh vực hoạt động chính như sau:
1. Tư vấn, chuyển giao công nghệ, thiết kế các công trình ứng dụng kỹ thuật  hạt nhân trong công nghiệp.
2. Tư vấn, thiết kế và cung cấp các hệ thống máy gia tốc xạ trị; các thiết bị xạ trị sử dụng đồng vị phóng xạ trong lĩnh vực y tế.
3. Thực hiện các dịch vụ đo đạc, kiểm tra, kiểm định an toàn bức xạ, dịch vụ kiểm tra không phá huỷ (NDT).
4. Đào tạo nhân viên an toàn bức xạ, kỹ thuật viên NDT bậc 1, 2, 3…

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: 01654456576 hoặc mail: ngotuan.nead@gmail.com