Phòng HCTH
024.39423964
Phòng HCTH
neadcenter@nead.vn

Kiểm tra đánh giá an toàn bức xạ định kỳ cho công ty Samsung SDV

Kiểm tra An toàn bức xạ định kỳ cho công ty Samsung SDV

Để đản bảo môi trường làm việc an toàn cho công nhân cũng như thực hiện đúng các quy định của pháp luật về an toàn lao động, các quy định về an toàn bức xạ trong công nghiệp công ty Samsung SDV đã phối hợp với công ty Nead thực hiện kiểm tra đánh giá môi trường lao động định kỳ 2016/2017 tại các khu vực có sử dụng thiết bị phát tia X. 

Các tin khác

Cuộc họp đánh giá lần thứ 6 của Công ước chung về An toàn nhiên liệu đã qua sử dụng và An toàn quản lý chất thải phóng xạ

14:02 24/05/2018: Các đại biểu từ 78 thành viên của Công ước chung về An toàn quản lý nhiên liệu và An toàn quản lý chất thải phóng xạ (Công ước chung) đến tham dự cuộc họp đánh giá lần thứ 6 tại Viên, Áo để đánh giá việc thực hiện nghĩa vụ theo Công ước của các bên tham gia.