Phòng HCTH
024.39423964
Phòng HCTH
neadcenter@nead.vn
About Nead

About Nead

Cơ sở tiền thân của Công ty ứng dụng và Phát triển Công nghệ là Công ty ứng dụng và Phát triển Năng lượng Hạt nhân, được thành lập vào ngày 20 tháng 2 năm 1993. Công ty ứng dụng và Phát triển Công nghệ được viết tắt là NEAD là thường dùng như một biểu trưng trong các văn bản giao dịch, hồ sơ của NEAD.

Activity Business

Partner

1
2
3