Phòng HCTH
024.39423964
Phòng HCTH
neadcenter@nead.vn

HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ KHAI BÁO, CẤP PHÉP TIẾN HÀNH CÔNG VIỆC BỨC XẠ

Khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ là công việc quan trọng và tiên quyết đối với mọi cơ sở, đơn vị muốn tiến hành công việc bức xạ. Việc tiến hành công việc bức xạ cần được kiểm soát và cấp phép bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong lĩnh vực này.

Căn cứ Luật Năng lượng nguyên tử ngày 03 tháng 6 năm 2008;
Theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn về việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ
Công ty TNHH MTV Ứng dụng và phát triển công nghệ-NEAD chúng tôi xin gửi đến quý vị khách hàng 01 bộ hồ sơ, tài liệu Hướng dẫn về việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ mà chúng tôi đã làm cho các đối tác của chúng tôi cụ thể như sau.
 Danh sách tài liệu xin cấp phép sử dụng cho 01 thiết bị cơ bản sẽ gồm các mục sau:
1. Công văn gửi cơ quan quản lý có thẩm quyền về việc thực hiện khai báo;
2. Bản sao quyết định thành lập tổ chức, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy đăng ký hành nghề;
3. Phiếu khai báo nguồn phóng xạ kín, nguồn phóng xạ hở, máy gia tốc, thiết bị phát tia X, máy phát nơtron theo mẫu tương ứng quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 08/2010/TT-BKHCN;
4. Bản sao hồ sơ, tài liệu minh chứng về lý lịch nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ, loại vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân, chất thải phóng xạ: Hợp đồng mua bán, chuyển nhượng; giấy phép nhập khẩu, vận chuyển; tờ khai hải quan,...
* Ghi chú:
- Tất cả các bản sao hồ sơ, tài liệu trong hồ sơ đề nghị khai báo cấp phép phải có dấu chứng nhận sao y bản chính của cơ quan có thẩm quyền hoặc xác nhận sao y của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép;
- Hồ sơ, tài liệu có thời hạn phải còn đủ hiệu lực trong thời hạn xử lý hồ sơ.